SWK Atelierwoningen Kersenboomgaard /Menu
/
VorigeVolgende

Voorwaarden

Toelichting

Er zijn momenteel geen atelierwoningen beschikbaar.

Om in aanmerking te komen voor een atelierwoning moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
 

  1. U dient als professioneel kunstenaar (natuurlijk persoon) ingeschreven te staan bij SWK030 creatieve huisvesting, of ingeschreven kunnen worden volgens de daarvoor geldende criteria. Een aanmeldformulier is vanaf de website (www.swk030.nl) te downloaden.
  2.  

  3. Factoren als kunstenaarsdiscipline, geluid, gebruik van materialen e.d. zijn medebepalend bij de definitieve toewijzing van de atelierwoningen. Autonoom werkende kunstenaars hebben voorrang op hen die toegepast werken.
  4.  

  5. U dient ingeschreven te staan bij Woningnet Utrecht.
  6.  

  7. Inkomensgegevens van de huurder(s) zijn (mede) bepalend bij de definitieve toewijzing van de atelierwoningen. Het maximaal jaarinkomen voor sociale huurwoningen is de bovengrens.  
  8.  

  9. Van huurders wordt verwacht dat zij deelnemen aan de huurdersvereniging. Dit is een platform waar alle zaken worden besproken die samenhangen met het huren in de Kersenboomgaard.