SWK Atelierwoningen Kersenboomgaard /Menu
/
VorigeVolgende

Veelgestelde vragen


Wanneer kom ik in aanmerking voor een atelierwoning?
Het gehuurde is uitsluitend bestemd voor wonen en werken voor professionele kunstenaars.

Om te kunnen worden toegewezen moet de kandidaat-huurder ingeschreven staan bij WoningNet. Ook is voorwaarde dat men woonachtig is in de regio Utrecht en/of economisch gebonden is aan Utrecht. Na toewijzing is huurder verplicht zich in te schrijven in de Gemeentelijke Basis Administratie op het gehuurde adres. Inschrijving bij SWK030 als professioneel kunstenaar / creatief maker is eveneens een voorwaarde. Aangetoond moet worden (door middel van een actueel cv) dat men als producerend kunstenaar professioneel actief is.

 

Moet ik ingeschreven staan bij WoningNet?
Ja.

 

Is er een wachtlijst, en hoe verloopt de toewijzing?
SWK030 houdt een lijst van geïnteresseerden bij. Kandidaten op deze lijst krijgen bericht als er een atelierwoning beschikbaar komt en kunnen dan reageren. Als er overinschrijving plaats vindt, zal toewijzing o.a. worden gebaseerd op de duur van bestaande inschrijving bij SWK030. Daarnaast kunnen factoren meespelen als de inschrijfduur als woningzoekende bij WoningNet, de kunstdiscipline die men uitoefent e.d.
Heeft u interesse? Mail dan naar mail@kersenboomgaard.com

 

Zijn er ook eisen met betrekking tot het inkomen van toepassing?
Ja. Het maximaal jaarinkomen voor sociale huurwoningen is de bovengrens. Verder dient huurder aan te tonen over een minimum inkomen te beschikken voldoende om aan de maandelijkse huurverplichtingen te voldoen (niet minder dan € 15.600,-).

 

Wat zijn de huurkosten van de atelierwoning?
De kosten voor de woning zijn € 612,45 per maand, exclusief servicekosten (prijspeil 2015). De ateliers kosten € 395,42 (prijspeil 2015) met volledige ateliertoeslag. Voor de ateliers onder de hoekwoningen geldt een lagere ateliertoeslag. Deze ateliers kosten € 445,42 per maand. Jaarlijks wordt per 1 juli de kale huur van zowel het atelier als de woning verhoogd.


Is de huur gesplitst in een gedeelte woninghuur en een gedeelte atelierhuur?
Er worden twee huurcontracten afgesloten, voor de huur van de woning en voor de huur van het atelier. 

 

Zijn de kosten voor het huren van de ateliers ook op te voeren als beroepskosten?
De huurkosten voor het atelier kunnen als beroepskosten worden aangemerkt afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

 

Is het mogelijk om huurtoeslag te ontvangen voor de woning?
Ja.

 

Hoe groot is de woning? Hoeveel kamers?
Het totaal bruto vloeroppervlak voor de gemiddelde woning is ca. 170
 m². De woning heeft in totaal 6 ruimtes (atelier-woonkamer met open keuken-2 slaapkamers-berging-badkamer).

 

Mag ik hier als alleenstaande wonen en werken? 
Ja. Er gelden op dit moment geen restricties vanuit WoningNet. 

 

Mag ik ook met meerdere personen gezamenlijk wonen en werken?
Ja, waarbij de ingeschreven kunstenaar steeds als hoofdhuurder zal functioneren.

 

Voldoen de woningen aan alle eisen die gelden volgens Woonbesluit?
Ja.
 

Kan ik een bijdrage krijgen in de atelierkosten?
De atelierruimte wordt door SWK030 geleverd tegen een lagere huurprijs dan de reële huurpijs, omdat SWK een subsidie van de gemeente Utrecht ten behoeve van het huisvesten van kunstenaars heeft ontvangen (ateliertoeslag).

Hoe groot is het atelier, en hoe hoog?
Het oppervlak van het atelier is 46 m². Met berging en meterkast erbij is het oppervlak 50 m². Met aandeel in de gezamenlijke binnenstraat/expositieruimte is de atelierruimte totaal 59 m². De hoogte is 3.46 meter.

 

Welke voorzieningen zijn er standaard in de werkruimte aangebracht?
Monoliet afgewerkte vloer, natuurlijke ventilatie door rooster, openslaande deuren naar binnenstraat en naar buitenruimte, casco opgeleverde wanden (naturel beton), water.

 

Zijn de werkruimten geluidsdicht en ook geschikt voor musici of werken met machines?
Voor de werkruimten is uitgegaan van dezelfde geluidseisen als voor de woningen. Dit betekent begrenzing van de geluidsproductie. Zware machines en versterkte muziek is niet mogelijk. Musici zullen zelf aanvullende voorzieningen moeten treffen.

 

Mag ik het atelier onderverhuren?
Nee. Medegebruik is met schriftelijke toestemming van SWK030 wel toegestaan.
In verband met de door de Gemeente Utrecht gestelde voorwaarden aan SWK030 zal huurder zich zodanig verbinden dat de (mogelijke) inkomsten die de hoofdhuurder uit medegebruik verwerft nooit uitkomen boven  25% van de huur die de hoofdhuurder zelf betaalt.
 
Het gebruik van de atelierruimte zal periodiek worden getoetst. Bij oneigenlijk gebruik van de atelierruimte vervalt direct de ateliertoeslag.
De atelierruimte kan niet op naam worden gesteld van een derde persoon.

 

Welke soort kunstenaars wonen er?
Voornamelijk Beeldende kunst en Vormgeving, maar ook Dans, Theater, Muziek en overig.

 

Zijn er verplichtingen voor de huurders gezamenlijk?
Ja. De kosten voor het interieur en onderhoud van de binnenzijde van de gemeenschappelijke/expositieruimten zijn voor rekening van huurder. De onderhoudskosten van de gemeenschappelijke tuin komen ook voor rekening van de huurders. De tuin (boomgaard) wordt conform vastgestelde afspraken onderhouden. 

 

Is er naast huur en energiekosten nog sprake van servicekosten? Waaruit bestaan deze?
Huurder sluit zich aan bij het glas- en rioolfonds. De prijs daarvoor bedraagt € 1,60 per maand (prijspeil 2009). Ook vallen onder de servicekosten de kosten het onderhoudsabonnement van Portaal, voor onderhoud binnenzijde gemeenschappelijke ruimte en tuin en overige kosten die nog nader zullen worden gespecificeerd.

 

Utrecht, november 2015